Danske Arkitektvirksomheder vil i år slå et slag for at der ansættes flere stadsarkitekter rundt om i landets kommuner. Det handler om at sikre smukke, bæredygtige bygninger, byer og landskaber over alt i landet gennem en mere bevidst arkitekturpolitik. For kvalitet i byudvikling kommer ikke af sig selv. Jeg har den store fornøjelse af at arbejde tæt sammen med Fokusudvalget for Arkitektur- og byggepolitik i Danske Arkitektvirksomheder for at sætte fokus på stadsarkitekternes betydning.

I det nye nummer af Teknik & Miljø har jeg talt med Lisbet Wolters, Bjarne Rieckmann, Peder Baltzer Nielsen & Morten Toft.

https://www.danskeark.dk/content/hvad-skal-vi-med-stadsarkitekter

%d bloggers like this: