På Dansk Byplanlaboratoriums Byplanmøde i Køge om byudvikling var jeg i oktober moderator for Danske Arkitektvirksomheders workshop om, hvordan man sikrer balance mellem by og land i byudvikling med stort borgerengagement. Lene Espersen, som er adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder, holdt et indledende oplæg med masser af inspirerende og praktiske eksempler på, hvordan en bevidst kommunal arkitekturpolitik – gerne med en stadsarkitekt i front – kan gøre en stor positiv forskel i byudvikling. For livskvalitet og byudvikling hænger sammen. Attraktive byer og attraktive boligområder med attraktive boliger tiltrækker borgere og skaber vækst.

Dernæst havde jeg en samtale med stadsarkitekt Peder Baltzer fra Aalborg Kommune og direktør Bjarke Eriksen fra Sønderborg Kommune (hvor de også har en stadsarkitekt, men det taler de ikke så højt om) om, hvordan de i deres respektive kommuner sikrer kvaliteten i udviklingen af boliger og boligområder.

%d bloggers like this: